پذیرش مستقیم دانشگاه های روسیه

روس مدیکال تنهاترین روش پذیرش مستقیم دانشگاه های روسیه میباشد. ما در روس مدیکال مراحل اخذ پذیرش را به صورت بدون کنکور و با هر نمره و معدل و ریز نمرات به جریان خواهیم انداخت و تا مراحل پایانی اخذ مدرک دانشگاهی شما از کشور روسیه با شما همراه خواهیم بود.

پخش ویدیو
پخش ویدیو

نحوه استقبال در ایران و روسیه

روس مدیکال در تمامی مراحل پا به پای شما خواهد بود تا مدرک تحصیلی خود را بدون هیچ مشکلی از دانشگاه های معتبر روسیه اخذ کنید. پس از ارسال مدارک، مراحل اخذ پذیرش شما شروع خواهد شد و ما تا استقرار شما در روسیه هر لحظه شما را همراهی خواهیم کرد.