4) ارسال دعوتنامه ی رسمی و معرفی شما به سفارت که قطعا منجر به ویزا خواهد شد ودر پایان ورود شما به روسیه و برخورداری از خدمات کامل - پذیرش دانشگاه های روسیه

4) ارسال دعوتنامه ی رسمی و معرفی شما به سفارت که قطعا منجر به ویزا خواهد شد ودر پایان ورود شما به روسیه و برخورداری از خدمات کامل

3 سال پیش
0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ