1) ارسال فرم پذیرش ودریافت پاسخ از طریق ایمیل یا برقراری ارتباط با مسئولین و ادمین های پاسخگویی شبکه های اجتماعی(تلگرام،اینستاگرام،واتساپ) - پذیرش دانشگاه های روسیه

شبکه های اجتماعی

×