3) ارسال مدارک و آغاز روند پذیرش قطعی شما، لازم به ذکر است در صورتی که تا این مرحله رسیده اید ثبت نام شما قطعی خواهد بود. - پذیرش دانشگاه های روسیه

3) ارسال مدارک و آغاز روند پذیرش قطعی شما، لازم به ذکر است در صورتی که تا این مرحله رسیده اید ثبت نام شما قطعی خواهد بود.

3 سال پیش
0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ