2) پاسخگویی به شما در تمامی زمینه های حقوقی و تحصیلی و آگاهی شما از طریق اقدام به موقع و آسان جهت پذیرش دانشگاه مورد نظر

جهت اخذ پذیرش در دانشگاه های روسیه اینجا کلیک کنید