دسته بندی مطالب

دسته‌ها
سیستم تحصیلات چند مقطعی

سیستم تحصیلات چند مقطعی

توضیحاتی در مورد سیستم تحصیلات چند مقطعی و دوره های تحصیلی مختلف در آموزش عالی روسیه:

سیستم تحصیلات چند مقطعی

سیستم چند مقطعی تحصیلات دانشگاهی در کشور روسیه با هدف گسترش مراکز آموزش عالی و رشته ای تخصصی و همچنین افزودن بر مهارتهای علمی و فنی دانش آموختگان و ایجاد تناسب با بازار کار برای متخصصین ایجاد شده است. درواقع این سیستم ترکیبی از سیستم ملی کشور روسیه و آموزش کلاسیک بین المللی و سازمان یونسکو میباشد. مقاطع مختلف این سیستم برای رشته های مختلف تحصیلی به شرح ذیل میباشد.

مقطع اول: دوره آموزش کلی مطالب علمی است. طول دوره دو سال و حاصل آن مدرک”غیر تکمیلی”است(معادل کاردانی).

مقطع دوم: دانشجویان آموزشهای پایه ای را در علوم،تکنولوژی،علوم انسانی و هنر طی میکنند و مهارتهای حرفه ای کسب میکنند. طول دوره 4 سال و مدرک پایانی آن کارشناسی(لیسانس)میباشد(B.S.c)

مقطع سوم: در این مقطع متخصصانی با مهارتها و شایستگیهای بالا تربیت میشوند. طول دوره 5 سال و حاصل آن مدرک دیپلم تخصصی میباشد و دررشته های مهندسی بعنوان مهندس متخصص اطلاق میشود.
مقاطع چهارم: طول این دوره 6 سال است و حاصل آن مدرک کارشناسی ارشد M.sc میباشد.
مقاطع تکمیلی در آموزش عالی روسیه دوره های دکتری و فوق دکتری میباشد.
امکان ادامه تحصیل از هر یک از این مقاطع به مقاطع بالاتر وجود دارد. بعنوان مثا ل مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته که ظول دوره آن دو سال است برای دارندگان مدرک B.sc. وجود دارد.

☑دوره های تحصیلی مختلف

– دوره های باز آموزی ویژه اعضاء هیئات علمی
– دوره های پژوهشی جهت ارتقاء سطح کیفی اعضاء هیئات علمی
– دوره های خاص برای دانشجویان خارجی
– دوره های آموزش زبان روسی برای دانشجویان خارجی
– دوره های بازآموزی و تقویتی برای مدرسان خارجی که به زبان روسی تدریس میکنند
– دوره های تربیت مدرس که طول این دوره ها شش ماه تا یک سال است و برا ی متقاضیانی که قصد دارند بعنوان مدرس در دانشگاه ها کار کنند، گذراندن این دوره الزامی است.در این دوره علاوه بر تعدادی از دروس عمومی،تعلیم وتربیت و برنامه ریزی آموزشی ، روشهای تدریس دروس تخصصی همان رشته تدریس میشود.
– دوره های پیش دانشگاهی ویژه دانشجویان خارجی: دانشجویان خارجی که قصد ورود به موسسات آموزش عالی روسیه را دارند و دارای مدرک دیپلم دبیرستان میباشند میبایست به مدت یکسال علاوه بر آموزش زبان روسی تعدادی از دروس علوم پایه را بگذرانند .

اشتراک گذاری

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ