ارز دانشجویی

تامین ارز دانشجویان خارج از کشور و تقاضای انتقال به دانشگاه

با توجه به مشکلات پیش آمده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور درخصوص تامین ارز مورد نیاز و تقاضای متعدد والدین و دانشجویان جهت انتقال به دانشگاه های داخل کشور، به اطلاع می­رساند براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1397/4/24 درخصوص امکان انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای مورد تائید در خارج از کشور پس از گذراندن 36 واحد (براساس واحدهای قابل پذیرش که در سرفصل دروس رشته مذکور به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است)، کلیه دانشجویان متقاضی انتقال به داخل کشور که تحصیل خود را تا قبل از اعلام ممنوعیت انتقال (11 دی ماه 1397 – اول ژانویه 2019)  در دوره(کورس) اصلی یکی از رشته های تحصیلی مورد نظر در دانشگاه مورد تائید وزارت بهداشت آغاز نموده اند، در صورت دارا بودن شرایط انتقال بایستی پس از اتمام امتحانات و اخذ ریزنمرات، نسبت به بارگذاری مدارک و ریزنمرات درسی در سامانه تاک (تایید اسناد کنسولی) وزارت امور خارجه اقدام نمایند و بعد از اخذ تاییدیه اصالت مدرک مذکور، درخواست انتقال خود را در سامانه انتقال وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی ثبت و مدارک تایید شده خود را بارگذاری نمایند.

 شایان ذکر است انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های داخل کشور، صرفاً با احراز شرایط عمومی و اختصاصی مصرح در آیین­نامه انتقال (شامل؛ ارایه مستندات مربوط به اشتغال به تحصیل در دانشگاه مورد تایید، داشتن ویزای دانشجویی، ارایه مستندات تردد و اقامت، دارا بودن حداقل معدل کتبی ديپلم 16 و کل دیپلم و نیز پيش دانشگاهي 17، ‌کسب معدل حداقل 15در واحدهای گذرانده در دانشگاه محل تحصیل،‌ ارایه معافیت تحصیلی و پایان خدمت و…) و تایید اصالت تمام مدارک متقاضیان از سوی مراجع ذیصلاح، میسر می باشد.

بدیهی است ثبت درخواست در سامانه انتقال، تعهدی برای وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در جهت الزام به انتقال داوطلبان ایجاد نکرده و فرایند انتقال دانشجویان، تنها پس از بررسی و تایید مدارک، انجام استعلامات مورد نیاز، انجام مصاحبه و کسب نظر مساعد شورای انتقال، و اخذ پذیرش از دانشگاههای داخل کشور و موافقت با پذیرش اخذ شده، قطعی خواهد شد.

لازم به ذکر می­باشد بعد از اعلام نظر موافق شورای انتقال، همانند سنوات گذشته اخذ پذیرش از دانشگاههای داخل برعهده فرد متقاضی بوده و پرداخت شهریه نیز براساس مصوبات هیات امنای دانشگاههای داخل کشور خواهد بود. ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته تحصیلی و سطح خدمات آموزشي، كمك آموزشي و رفاهي ارائه شده، توسط هيات امناء دانشگاه تعيين و اعلام مي شود.

   مجدداً تاکید می­گردد انتقال دانشجویانی که از ابتدای ژانویه 2019 (11 دیماه 1397) به بعد، دردانشگاههای خارج از کشور شروع به تحصیل می­نمایند به داخل مطلقاً ممنوع می­باشد و این افراد در صورت تحصیل در دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت صرفاً می­توانند از خدمات ارزشیابی مدرک پس از فراغت از تحصیل براساس ضوابط ارزشیابی مدارک در وزارت بهداشت و سایر تسهیلات دانشجویی، طبق ضوابط مربوطه استفاده نمایند.

منبع

اشتراک گذاری