بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ ایران،ضمن ابراز نگرانی از عواقب وقوع جنگ اعلام میداریم ارتباط مستقیم دانشگاه های روسیه؛روس مدیکال از تمامی امکانات علمی و عملی خود در زمینه های مختلف و همینطور شاخه های مختلف فعالیت های خود در جهت مقاومت و سربلندی این کشور سرافراز استفاده خواهد نمود.
بدیهی است این فعالیت ها تنها در زمینه ی تحصیلی نخواهد بود و در تمامی سطوح امکانات ما در اختیار ایران سربلند قرار می‌گیرد.
تمامی امور تحصیلی نیز کما فی السابق ادامه خواهد داشت و با کمترین هزینه ممکن انجام خواهد گردید.
ایران بزرگ و سرافراز پاینده باد.

جهت اخذ پذیرش در دانشگاه های روسیه اینجا کلیک کنید