قارچ های روسی شب تاب

قارچ های روسی شب تاب

حدوداً صدنوع قارچ که توانایی این را دارند که شب هنگام از خودشان نور منعکس کنند شناسایی شدندکه اغلب در آسیا یافت میشوند و بسیار زیبا هستند.
پروژه هایی در چند کشور مختلف درحال انجام است که بتواننداین قارچ ها را روی درخت های شهری رشد و تکثیر دهند و سبب زیباسازی شهر شوند.
کشور روسیه نیز توانست این پروژه رابصورت ازمایشی انجام دهد ولی متاسفانه بدلیل دمای پایین شهرهای این کشور قارچ ها دوام نیاوردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.