مقایسه وضعیت فعلی جهان با دهه ۳۰،قرن پیش توسط پوتین

مقایسه وضعیت فعلی جهان با دهه ۳۰،قرن پیش توسط پوتین

رئیس جمهور روسیه، در سخنرانی آنلاین در مجمع داووس گفت: وضعیت فعلی جهان در بسیاری از پارامترها شبیه دهه ۳۰ قرن قبل است.
رئیس جمهور روسیه، از نظر مقیاس و ماهیت سیستمی پیچیده چالش ها و تهدیدات بالقوه، وضعیت فعلی جهان را با دهه ۳۰ در قرن گذشته مقایسه نمود.البته، هیچگونه تشابه مستقیم در تاریخ وجود ندارد، اما برخی از متخصصان و من به نظر آنها احترام می گذارم، وضعیت موجود را با دهه ۳۰ قرن گذشته پیوند می دهند.

ایشان در این سخنرانی آنلاین در مجمع داووس ، گفت می توان با این وضعیت موافقت نمود، می توان مخالفت کرد، اما در بسیاری از پارامترها از نظر مقیاس و ماهیت پیچیده سیستمی چالش ها، تهدیدات بالقوه یک تشبیه خاص هنوز هم خود را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.