ارائه مدرک معتبر زبان روسی برای تحصیل در رشته های پزشکی

ارائه مدرک معتبر زبان روسی برای تحصیل در رشته های پزشکی

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت:ورودی های سال تحصیلی ۲۰۲۱_۲۰۲۲ دررشته های علوم پزشکی والزامات مصوب در خصوص حداقلی مدرک زبان خارجه مورد نیاز ودر رفع ابهام درباره ی دوره زبان روسی،وزارت بهداشت محدودیتی درخصوص مراکز آموزشی و گذراندن دوره ی آموزش زبان روسی را ندارد.
اما در مورد مراکز معتبر برای برگزاری این آزمون و صدور مدرک زبان روسی A2 مدارک صادره از موسسات ومراکزی که وزارت بهداشت اعلام میکند،مورد تایید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.