رکورد روسیه از جهت تعداد پرتاب های فضایی پیاپی بدون حادثه

رئیس روس کاسموس سازمان فضایی روسیه اعلام کرد: با استفاده ی بلوک شتاب دهنده ی فرکات،تمامی ماهواره های انگلیسی به مدارهای مورد نظر رسیده اند.
در رکورد قبل ۵۸پرتاب فضایی موفق پیاپی در طی فاصله ی فوریه۱۹۹۲ تا فوریه ۱۹۹۳ ثبت شده است.
در تاریخ ۲۶آوریل سال جاری این مسئله که موشک سایوز_۲.۱ب ۳۶ماهواره ارتباطی بریانیایی را به مدار زمین پرتاب کرده،تکرار شده است.
در طول مدت دوسال ونیم قبل روسیه ۲۷پرتاب فضایی موفق از پایپاه بایکونور،۱۹پرتاب از پایگاه پلستسک،هفت پرتاب از پایگاه کورودرگویان فرانسه و شش پرتاب از پایگاه وستوچنی را رسانده است.
ونیز در همین دوره در دنیا ۱۸پرتاب فضایی ناموفق به انجام رسیده است که سه مورد در ایران،هشت مورد درچین،سه مورد در آمریکا،دومورد درفرانسه ودومورد در نیوزیلند بوده است.
در مارس ۲۰۲۱ مدیرعامل روس کاسموس گفت:باوجود دشواری این کار این شرکت دولتی تمامی کارهارا جهت ایمنی پرتاب های فضایی انجام می دهد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ