لاوروف:نظم فعلی دنیا مجموع توافقات قدرت های موفق در جنگ جهانی دوم بوده است.

لاوروف:نظم فعلی دنیا مجموع توافقات قدرت های موفق در جنگ جهانی دوم بوده است.

سرگئی لاوروف درکنفرانس بزرگداشت پریماکوف اعلام کرد: ما بلندپروازی های ابرقدرتی نداشته وبه گسترش برنامه های خود دردنیا علاقه ای نداریم و مشخص است که تحمیل الگوی توسعه ورشد درخارج به مسئله ی درستی منتهی نمی شود.

همچنین گفت:درحال حاضر نظم دنیا مجموع توافق های قدرت های پیروز در جنگ جهانی دوم بوده وروسیه باافرادی که بخواهند این جنگ رازیر سوال ببرند مخالف است.
ماباافرادی که قصددارند روند طبیعی تاریخ را به عقب برگردانند همکاری نمی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ