خط دریایی بندر امیرآباد ایران به آستاراخان روسیه

خط دریایی بندر امیرآباد ایران به آستاراخان روسیه

دربندرهای شمالی ایران محموله شیمیایی مونواتیلن گالیکول برای اولین بار از سمت کشتیرانی دریای خزر واز بندرامیرآباد به بندر آستاراخان روسیه رسید.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر گفت ضمن اینکه این محموله تولید پتروشیمی اراک برای صادر به روسیه بوده بازاریابی حمل این محموله به شکل بارگیری در فلکسی تانک وکانتینر کشتیرانی به وسیله ی دریای خزر انجام شده وبه بندر آستاراخان روسیه رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ