تولید بچ تست واکسن کرونای اسپوتنیک وی در مکزیک

تولید بچ تست واکسن کرونای اسپوتنیک وی در مکزیک

درروز دوشنبه صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفت:اولین بچ تست واکسن کرونای اسپوتنیک وی در یک کارخانه در کشور مکزیک تولید شده است.

همچنین مکزیک اولین کشور در آمریکای شمالی بوده که به ثبت این واکسن وتولیدداخلی آن اقدام کرده است.

درحال حاضر واکسن «اسپوتنیک وی» در ۶۷کشور با جمعیت بیش تراز ۳/۵ میلیارد به ثبت رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ