علت ایجاد تفرقه ی اروپاییان بین ایران وروسیه در وین؟

بعضی از اخبار غیررسمی گفت وگوهای وین از مرحله ی تدوین چارچوب های بحث عبور کرده و وارد مرحله ی تدوین دقیق مطالب رسیده اند.

پشتیبان های اصلی مذاکره کننده های ایرانی در وین کشورهای روسیه وچین وسه کشور اروپابی محسوب می شوند.

طبق یسری از دوره ها تیم ایرانی دریافته اند که بعضی از اروپاییان درحال بازی دراوردن در جا به جایی پیام ها بین کشورهای ایران وآمریکا هستند وبه این علت نقششان را در جابه جاشدن پیام ها کمرنگ کرده است.
لازم به ذکر است که اروپاییان همیشه میخواهند کاری کنند که در هر توافقی سهمشان از کیک اقتصادی ایران به طورجدا محفوظ باشد.

از مهم ترین مشکلات گفت وگو ها دراین خصوص بودکه کشور آمریکا یا ایران، اول بایستی اقدام های خود را آغاز کند.
پس از خارج دشن آمریکا از برجام کشورهای روسیه وچین پیش ایران بودند و گفتند که آمریکا اول باید اقداماتش را برای بازگشت به برجام شروع کند.

همچنین در این چند سال شاهد بودیم که قطعنامه ی شورای امنیت ،توافق برجام،امضای وزیرخارجه،اتحادیه اروپا، 1+5 برای ایران ارزش نداشته و پس از این که رئیس جمهور آمریکا براین تصمیم شد که از برجام برود بایک امضا ازبرجام خارج وکشورهای اروپایی وبسیاری از دیگر کشورها ی دنیا از تحریمات آمریکا تبعیت کردند.
بعداز امضای برجام نیز ایران به همه ی تعهداتش درخصوص برجام عمل کرد واین درحالی بود که آمریکایی ها واروپاییان حتی به یک تعهد خود هم عمل نکردند.

به این خاطر مجبورند در گفت وگو هاسریعا به خواسته های ایران تمکیین کنند وایران به خواسته های اضافی آنان تمکین نکنند.
و شکل اصلی آنان باایرانی ها به این دلیل است که کشورهای روسیه وچین محکم در کنار ایران هستند واز موضع ایران حمایت می کنند.

بنابراین ان ها قصد دارند بین کشورهای ایران،روسیه وچین تفرقه بیندازند.
وبه خوبی می دانند که روسیه در مورد رفع چالشات ایران فعال بوده و به این خاطر در درجه ی اول بایستی همسویی ایران وروسیه در این گفت وگوها را به چالش بکشند.
همچنین آنان درحال استفاده از ابزارهای رسانه ای هستند و بعضی نیز در داخل کشور تحث تاثیر این رسانه ها هستند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک در
اطلاع از
0 کامنت
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها