رشته داروسازی چند ترم است؟

رشته داروسازی چند ترم است؟
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ