رشته موسیقی سخت است؟

رشته موسیقی سخت است؟
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ