رشته ی موسیقی چیست؟

رشته ی موسیقی چیست؟
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ