زبان روسیه چگونه است

زبان روسیه چگونه است
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ