زبان روسی بهتر است یا آلمانی

زبان روسی بهتر است یا آلمانی
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ