زبان روسی بهتر است یا چینی

زبان روسی بهتر است یا چینی
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ