مدرک غیرانتفاعی معتبره؟

مدرک غیرانتفاعی معتبره؟
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ