مدرک غیرانتفاعی معتبر است یا ازاد

مدرک غیرانتفاعی معتبر است یا ازاد
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ