مدرک غیر انتفاعی معتبر است؟

مدرک غیر انتفاعی معتبر است؟
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ