یادگیری زبان روسی سخته؟

یادگیری زبان روسی سخته؟
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ